Over ons

Overlegscheiden in Zwolle, Meppel en omgeving

Deze site is een initiatief van vier ervaren en gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten en mediators gevestigd in Zwolle en Meppel, het Noord–Oosten van Nederland. Ieder voor zich is opgeleid tot overlegscheidingsadvocaat en daardoor heel goed in staat om in teamverband complexere echtscheidingen tot een goed einde te brengen zonder dat de rechter er aan te pas hoeft te komen. De overlegscheidingsadvocaat blijft de persoonlijke belangenbehartiger van een van de scheidende partners. De advocaten geven de partners de rust van het hebben van een eigen deskundige adviseur in het gezamenlijke overleg.

De advocaten, Ruth Hallmans, Irma Thoenes, Kirsty Selcraig en Rita Kersten hebben bij de Vereniging Collaborative Divorce Holland een intensieve opleiding gevolgd. Zij zijn de enige advocaten in de regio Zwolle-Meppel die zich overlegscheidingsadvocaat mogen noemen. Zij beheersen de noodzakelijke vaardigheden om uw belangen te behartigen in deze vorm van geschilbeslechting in een (echt)scheiding.

Overlegscheiden betekent dat de (ex-)partners samen met hun overlegscheidingsadvocaten en een coach een teamverband vormen waarbinnen de (echt)scheiding van de (ex-)partners goed geregeld wordt, zonder procedure bij de rechter. Ook de coach is speciaal voor de overlegscheiding opgeleid. De coach begeleidt de (ex-)partners op emotioneel en relationeel vlak, heeft een neutrale rol en leidt de bijeenkomsten. Zo nodig kan aan het team een financieel en/of fiscaal expert en een kinderdeskundige worden toegevoegd.

De overlegscheiding wordt beschouwd als het betere alternatief voor een (complexe) echtscheiding via de rechter. Overlegscheiden is voor (aanstaande ex-) partners een manier van scheiden die ontzorgt en is geschikt voor mensen die behoefte hebben aan een begeleiding die waarborgt dat de scheiding respectvol en met oog voor elkaars belangen en die van de kinderen, geregeld wordt. Er is veel ruimte voor persoonlijke wensen en belangen en er kan maatwerk worden geleverd.

Deze manier van scheiden is ook zeer geschikt voor mensen met verantwoordelijke banen of een eigen bedrijf.

Er is sprake van een persoonlijke, integrale benadering waarbij respect voorop staat en de financiële, juridische en relationele aspecten van de scheiding vakkundig worden geregeld. De overlegscheiding geeft de grootste garantie op een duurzame scheiding en dus een toekomst zonder nieuwe problemen. Door de multidisciplinaire aanpak is er aandacht en expertise voor alle aspecten die bij een scheiding komen kijken. 

Het overleg tussen de partners vindt plaats in de veilige setting van twee in ruime mate ervaren overlegscheidingsadvocaten die de partners begeleiden. De tot het team behorende coach zorgt ervoor dat er ruimte kan worden gegeven aan de soms ook heftige emoties die spelen. Een setting waarin niemand bang hoeft te zijn voor steken of streken. De partners voeren geen loopgravenoorlog tegen elkaar maar cijferen zichzelf ook niet weg.

Overlegscheiden is:

 • Veel sneller en goedkoper dan procederen bij de rechtbank
 • Werken in een deskundig team met advocaten, een coach en eventueel een financieel/fiscaal expert en/of kinderdeskundige
 • Nooit ten koste van de kinderen
 • Ruimte creëren voor elkaars wensen en belangen
 • Maatwerk

Overlegscheiden wordt geadviseerd:

 • Als er onbalans is tussen de partners in financiën, emoties en/of kennis
 • Als er sprake is van drukke banen of een eigen bedrijf bij één of bij beide aanstaande ex-partners
 • Als er kinderen zijn voor wie goede regelingen getroffen moeten worden
 • Als er bezittingen zijn waarover discussie kan ontstaan

De voordelen van een overlegscheiding zijn:

 • Uzelf en niet de rechter bepaalt uw toekomst en die van uw kinderen
 • Tijdwinst. Een overlegscheiding kost veel minder tijd dan scheiden op de ouderwetse manier
 • De efficiëntie en tijdwinst maken het proces, in alle opzichten, minder kostbaar

Scheiden door middel van overlegscheiden is de meest kindvriendelijke manier van scheiden. Scheiden is altijd heftig voor kinderen. Bij overlegscheiden zijn de gevolgen voor kinderen zo gering mogelijk omdat hun ouders op een respectvolle manier met elkaar weten om te gaan.

Door de wijze waarop het onderling overleg wordt gestructureerd weten partners wat er bij de ander speelt en ontstaat er meer ruimte voor het vinden van oplossingen voor geschilpunten. Door openheid worden de beste oplossingen gevonden.

Samen scheiden door middel van overlegscheiden biedt geen ruimte voor manipulatie en geeft het beste resultaat, ook voor de toekomst.

MET RESPECT UIT ELKAAR
Het besluit om te gaan scheiden is al moeilijk genoeg. Als er dan ook onenigheid en
conflicten ontstaan, wordt het alleen maar moeilijker.
Kies voor DE BESTE MANIER VAN SCHEIDEN
Neemt u gerust contact op om te bekijken of de
beste manier van scheiden bij uw situatie past